Aktuality

Registrace na kongres spuštěna

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat k registraci na kongres, který poprvé spojuje dvě dříve samostatná odborná setkání, a to 10. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE 2024), s významným zastoupením infektologů, mikrobiologů a epidemiologů a odborníků z dalších oborů, a současně klinicky orientovaný 27. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech.

Registrace je spuštěna a je dostupná na adrese: https://registrace.sanopharm.cz/kmine-infekce-2024/

Součástí registrace je také možnost přihlásit se k aktivní účasti na kongresu, a to buďto formou přednášky, nebo posteru. Veškeré podrobnosti k aktivní účasti naleznete na samostatné stránce Informace k aktivní účasti.

Důležitým aspektem kongresu je také společenský program, jehož bohatá nabídka jistě poskytne prostor a čas na osobní setkání s kolegy a přáteli, na neformální diskuze, na výměnu odborných zkušeností a navázání nových profesních kontaktů. V rámci kongresu se uskuteční dva společenské večery, a to ve čtvrtek 19. 9. v prostorách Garage Club Ostrava a poté v pátek 20. 9. v prostorách hotelu Clarion. Přihlášení k účasti na společenském večeru je součástí registračního formuláře, účast se hradí samostatně a není zahrnuta v registračním poplatku.

Posledním významným bodem registračního formuláře je možnost rezervace ubytování. V registračním formuláři je možné zažádat o rezervaci ubytování v jednom z vybraných ubytovacích zařízení. Rezervaci lze považovat za potvrzenou až v momentě, kdy účastník obdrží potvrzující zprávu e-mailem od Organizátora, spolu s pokyny k platbě.  Kapacita ubytování je omezená a účastníci jsou ubytování dle pořadí došlých přihlášek. V případě vyčerpání kapacity si účastníci zajistí ubytování v jiném ubytovacím zařízení samostatně.

Těším se na setkání s Vámi v Ostravě.

doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
prezident kongresu

Mgr. Petr Salomon
SANOPHARM CZ s.r.o.

infekce-registrace

Další aktuality

Pozvánka na 10. ročník Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE 2024) a 27. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

26. 3. 2024

Vážené kolegyně a kolegové z České a Slovenské republiky, dovoluji si Vás pozvat na kongres, který poprvé spojuje…

Celá zpráva >