Aktuality

Pozvánka na 10. ročník Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE 2024) a 27. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

Vážené kolegyně a kolegové z České a Slovenské republiky,

dovoluji si Vás pozvat na kongres, který poprvé spojuje dvě dříve samostatná odborná setkání, a to 10. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie – KMINE 2024, s významným zastoupením infektologů, mikrobiologů a epidemiologů a odborníků z dalších oborů, a současně klinicky orientovaný 27. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. Předpokládám, že multioborové zaměření kongresu a významná účast slovenských kolegů přispěje k zdárnému průběhu kongresu a založení nové tradice. Uvedené společné kongresy by se měly konat v dvouletém intervalu v sudých letech, tj. následně v roce 2026, společný kongres bude organizovat některé pracoviště Společnosti infekčního lékařství. V lichých letech, tj. již v příštím roce 2025, proběhnou dva samostatné kongresy, a to 11. KMINE 2025 pod patronací Společnosti pro lékařskou mikrobiologii a 28. slovensko-český kongres o infekčných chorobách garantovaný Slovenskou spoločnosťou infektológov.

Přes krátký pohled do budoucích let je nezbytné vrátit se do reality, k letošnímu společnému kongresu, který se bude konat 19. – 21. září 2024 v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Klinika infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP, Slovenskou spoločnosťou infektologov, Společností pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, Společností pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Českou společností nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP se pokusí připravit zajímavý odborný program pro všechny lékaře, mikrobiology, epidemiology, odborníky z dalších příbuzných oborů a v neposlední řadě i pro střední zdravotní personál. Ale přesto hlavní podíl na tom, jak odborný a úspěšný bude náš společný kongres, závisí na Vás, na Vaší aktivní účasti na kongresu, na prezentaci Vašich znalostí, poznatků a úspěchů na poli klinické medicíny, mikrobiologie, epidemiologie a při léčbě a ošetřování pacientů. Proto Vás vyzýváme, abyste se v řádném termínu do konce června 2024 přihlásili k aktivní účasti na kongresu, abychom mohli s Vaším přispěním sestavit kvalitní odborný program, se kterým budete spokojeni zejména Vy.

Během kongresu v příjemném prostředí Clarion Congress Hotelu Ostrava si zajisté najdete čas na osobní setkání s kolegy a přáteli, na neformální diskuze, na výměnu odborných zkušeností a navázání nových profesních kontaktů. Rovněž doufáme, že budete spokojeni i s doprovodným programem, který pro Vás připravíme.

Těším se na setkání s Vámi v Ostravě.

doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
prezident kongresu

infekce-news-pozvanka

Další aktuality

Registrace na kongres spuštěna

2. 4. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat k registraci na kongres, který poprvé spojuje dvě…

Celá zpráva >