Informace o kongresu

Pořadatel

SANOPHARM CZ s.r.o.

Odbornou garanci zajišťují

Klinika infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univezrity
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Slovenská spoločnosť infektologov
Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP

Společnskou záštitu kongresu poskytli

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. - rektor Ostravské univerzity
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS - děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity
MUDr. Jiří Havrlant, MHA -  ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Prezident kongresu

doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc., Ostrava

Viceprezidenti kongresu

MUDr. Pavel Dlouhý - předseda SIL ČLS JEP
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph.D. - prezident SSI
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. - předseda SLM ČLS JEP
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. - předseda SEM ČLS JEP
MUDr. Pavel Totušek - předseda SNEH ČLS JEP

Vědecký výbor kongresu

doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. - předseda výboru, Ostrava
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. - místopředseda výboru, Olomouc
doc. MVDr. Jan Bardoň Ph.D., MBA, Olomouc
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Praha
MUDr. Tamara Bergerová, Plzeň
MUDr. Pavel Dlouhý, Ústí nad Labem
prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., Praha
MUDr. Lenka Hobzová, Hradec Králové
doc. MUDr. Katarina Holečková, Ph.D., Bratislava
prof. MUDr. Petr Husa, CSc., Brno
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., Hradec Králové
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph.D., Košice
prof. MUDr. Pavol Kristián, Ph.D., Košice
MUDr. Pavla Křížová, CSc., Praha
MUDr. Ľubica Piesecká, PhD., Nitra
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., Plzeň
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., Hradec Králové
MUDr. Pavel Totušek, Praha
prof. MUDr. Helena Zemličková, Ph.D., Praha