Informace k aktivní účasti

V případě zájmu o aktivní účast můžete přímo v rámci registrace vyplnit abstrakt vaší přednášky nebo nahrát poster. Termín pro přihlášení k aktivní účasti (přednáška i poster) je do 30. 6. 2024.

Do 31. 7. 2024 pak organizační výbor kongresu posoudí přijaté žádosti a rozhodne o jejich přijetí či nepřijetí do programu. O výsledku Vás budeme obratem informovat.

Organizační výbor rovněž rozhodne o zařazení příspěvku do konkrétní sekce, délce příspěvku (v případě přednášky) a dalších detailech jeho prezentace.

Pokyny k aktivní účasti formou přednášky

Přihláška k aktivní účasti musí obsahovat jméno autora či autorů, pracoviště a název příspěvku, vyplnit můžete při registraci i samotný text abstraktu, nebo ho dodatečně poslat do 30. 6. na adresu info@sanopharm.cz. Jeho délka nesmí přesáhnout 1 800 znaků.

Pokyny k posterové sekci

  • poster bude prezentován v prostoru přednáškového sálu na stojanech umístěných podél sálu;
  • maximální velikost posteru je formát A0, 841 × 1189 mm, orientace na výšku, z důvodu umístění na stojany v sále;
  • poster posílejte preferovaně ve formátu PDF a zároveň přineste vytištěný na konferenci.

Obecné pokyny pro přednášející

Zkontrolujte v programu datum, čas, název přednášky a název sálu, ve kterém má být přednesena. Pokud jsou název či jiné detaily přednášky uvedeny špatně, kontaktujte nás na adrese info@sanopharm.cz.

Počítáme se tím, že svůj příspěvek přednesete osobně. Pokud z jakýchkoli důvodů preferujete prezentaci na dálku (online), dejte nám to, prosím, vědět obratem, abychom se na to společně mohli připravit.

Oceníme, pokud svou prezentaci pošlete s předstihem na adresu info@sanopharm.cz. Pro nahrání prezentace, prosím, využijte technika přímo v sále. Prosíme, nahrávejte přednášky s dostatečným předstihem (alespoň 2 hodiny před časem Vaší přednášky).

Prezentaci, prosíme, připravte preferovaně ve formátu ppt(x) (PowerPoint), alternativně ve formátu PDF. Pokud vaše prezentace obsahuje audio nebo video obsah, je nutné, aby tento obsah byl přímo součástí prezentace, nebude možné zobrazit média z internetu (např. Youtube apod.). Prezentace z vlastního zařízení (notebooku) není možné.

Prosíme o dodržení uvedených časových limitů aktivit. Časový prostor 15 min na přednášku + 5 min na diskusi) nelze v žádném případě překročit, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. Určený čas, resp. jeho odpočet, uvidíte na speciálním monitoru před sebou.

V sálech budou připraveny bezdrátové mikrofony pro případné dotazy z publika, dotazy budou možné také prostřednictvím kongresové aplikace nebo aplikace Sli.Do.

Posluchače lze v rámci přednášky vyzvat také k hlasování. Máte-li zájem o tuto formu interakce, kontaktujte nás, prosím předem na info@sanopharm.cz,  abychom hlasování mohli připravit.

Vzhledem k tomu, že z konference je pořizován záznam s obsahem přednášek pro registrované účastníky, dostupný na www.infekce-kmine-2024.cz, prosíme o sdělení Vašeho případného NESOUHLASU s publikováním Vaší prezentace v archivu, případně sborníku akce, na adresu info@sanopharm.cz nejpozději do 31. 8. 2024.   

DSCF6870